Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

26/09/2020 11:58 Số lượt xem: 2405

(BNP) – Sáng 26/9, ngay sau khi bế mạc Đại hội, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tổ chức Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Dự buổi họp báo có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Trong 03 ngày (từ 24 – 26/9), tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức long trọng và thành công tốt đẹp. 315 đại biểu được triệu tập đại diện cho hơn 58.100 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã có mặt đầy đủ tham dự Đại hội. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIX và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; thảo luận tham gia ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, góp ý tại Đại hội đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất, tiến hành bầu 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khoá XX. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XX.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX cũng tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 09 đồng chí. Đồng chí Hà Sỹ Tiếp, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Giám đốc Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của phóng viên.

Tại Đại hội, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội, nhất trí phương hướng nhiệm kỳ tới là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, cơ hội mới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính; tăng cường quản lý phát triển xã hội, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực; tiếp tục thu hút, phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đô thị, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh liên kết vùng. Phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Đại hội cũng đã thống nhất và quyết tâm cao hoàn thành 31 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có 05 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 24 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội; 02 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Đồng thời, xác định tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá và thông qua 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với 26 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện.

Tại buổi họp báo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đã trực tiếp trả lời một số câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương liên quan đến nội dung về chủ đề Đại hội; công tác tham mưu trong đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường của tỉnh; vấn đề quy hoạch trong quá trình xây dựng tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; phát triển kinh tế gắn với xử lý môi trường trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân trong khu công nghiệp; chủ trương của tỉnh trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh…

Phát biểu kết luận họp báo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận, biểu dương và cảm ơn các cơ quan báo chí, phóng viên đã luôn đồng hành, phối hợp tuyên truyền đậm nét trước và trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và của tỉnh tiếp tục ủng hộ, tích cực tuyên truyền kết quả Đại hội và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp trên từng lĩnh vực nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống.

T.L