Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/06/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới từ 1/7/2017

  19/05/2017 11:00 Số lượt xem: 649

  (BNP) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội theo mức lương mới từ ngày 1/7/2017.

  Ảnh minh họa.

  Theo đó, từ ngày 1/7/2017, các đối tượng gồm cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở quận, huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, ở đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định sẽ được hưởng mức lương mới. Cụ thể sẽ được tính như sau:

  Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2017 = Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2017 = Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

  Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thì :

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2017 = [Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2017 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 1/7/2017 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1/7/2017 (nếu có)] x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

  Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp:

  Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 1/7/2017 = Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng) x Hệ số hoạt động phí theo quy định.

  Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

  Bên cạnh đó, Thông tư cũng áp dụng đối với: Cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền; cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 29/2013/NĐ-CP)…

  Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động. Từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng.

   

  PVBT