Huyện Tiên Du

14/01/2021 14:32 Số lượt xem: 204

Trụ sở HĐND-UBND huyện Tiên Du

Đơn vị hành chính: 14 xã, thị trấn
Diện tích đất tự nhiên: 95.6 km2
Dân số trung bình: 153.412 người
Mật độ dân số: 1.605 người/km2

 

Một số chỉ tiêu đạt được:

Năm 2020:

Tổng thu ngân sách huyện (không bao gồm số thu hải quan) bằng 1.914 tỷ đồng, đạt 110,36% dự toán tỉnh giao và bằng 93,96% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách huyện ước 1.251 tỷ đồng, đạt 136% dự toán năm và bằng 73,19% so với cùng kỳ.

Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 4,1% . Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn  đạt 51.117 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước 1.015 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 81,3 triệu đồng/người/năm, tăng 8,2% so với cùng kỳ.      

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm thường xuyên các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, trẻ em. Trong năm tạo việc làm mới cho 2.520 lượt lao động. Tổ chức 07 lớp dạy nghề cho 220 học viên là người lao động nông thôn trên địa bàn.

Về giáo dục - đào tạo: Số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 99.4%; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99.81%, tăng 0,24% so với cùng kỳ. Học sinh thi đỗ vào các trường PTTH đạt 81,11%, trong đó tỷ lệ đỗ vào trường chuyên đứng thứ 2 toàn tỉnh.

Về y tế : Thực hiện quyết liệt sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thiết lập 02 khu cách ly tập trung và phối hợp triển khai bện viện dã chiến số 1, xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19.

Về văn hóa: Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Đứng thứ 4 toàn đoàn trong Giải bơi các nhóm tuổi của tỉnh.

Năm 2019:

Năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước 1.844 tỷ đồng, đạt 114,08% kế hoạch năm; tổng sản phẩm GRDP ước tăng 9%; thương mại dịch vụ tăng  10,7%.

Trên địa bàn huyện có 2 KCN tập trung đó là KCN Tiên Sơn, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Canon, Kobelco, Sumitomo, Vinamilk. Ngoài ra, có 2 CCN Phú Lâm và CCN Tân Chi cũng góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp tại địa phương.

Về lịch sử - văn hóa: Tiên Du nằm trong vùng dân ca Quan họ của xứ Kinh Bắc, nổi tiếng với 2 lễ hội lớn là hội Khán hoa Mẫu Đơn Chùa Phật Tích và Lễ hội Lim. Trên địa bàn huyện có 75 di tích lịch sử, trong đó có 01 di tích Quốc gia đặc biệt (Chùa Phật tích), 22 di tích cấp Quốc gia và 52 di tích cấp tỉnh.

Về giáo dục và đào tạo: Toàn huyện có 52 trường ở 3 bậc học, 100% đạt chuẩn Quốc gia, 100% trường Tiểu học và THCS được trang bị phòng học thông minh đa năng, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 94%. Giáo dục chuyên nghiệp: có 02 trường Đại học là Đại học Phòng cháy chữa cháy và Đại học Bắc Hà./.