Kết luận về việc thu gom chất thải, dự án CCN làng nghề Mẫn Xá

13/11/2019 10:42 Số lượt xem: 222

(BNP) – Tại văn bản số 131/TB-UBND, UBND tỉnh thông báo Kết luận về việc thu gom chất thải, dự án CCN làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong.

Ngày 08/11/2019, UBND tỉnh tổ chức họp, nghe báo cáo việc thu gom chất thải, dự án CCN làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, phát biểu ý kiến phân tích, làm rõ sự việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh kết luận: Thông tin công ty HANAKA “đổ trộm” chất thải là không chính xác. Hiện nay, lượng chất thải rắn do người dân và doanh nghiệp đổ bừa bãi trên mặt bằng quy hoạch CCN xã Văn Môn là rất lớn, ảnh hưởng đến môi trường và tiến độ thi công hạ tầng CCN; việc thu dọn chất thải rắn tại đây là cần thiết. Tuy nhiên việc đào hố, đổ chất thải tại CCN Mần Xá của Công ty HANAKA là chưa phù hợp quy hoạch, chưa đúng quy định.
 
Để sớm khắc phục tồn tại trên, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3911/UBND-NN.TN ngày 30/10/2019 và giao Công an tỉnh giám sát, đôn đốc thực hiện xong trước ngày 15/11/2019.
 
UBND huyện Yên Phong khẩn trương rà soát toàn bộ các thủ tục, điều kiện để khởi công xây dựng hạ tầng CCN, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2019. Chỉ đạo Công an huyện có biện pháp nghiệp vụ cần thiết để dừng ngay việc đổ thải không đúng quy định của các hộ gia đình, doanh nghiệp địa phương; xử lý nghiêm các vi phạm. Hoàn chỉnh, duyệt quy hoạch chung nông thôn mới xã Văn Môn định hướng lên phường, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/20109.
 
Sở Xây dựng phối hợp huyện Yên Phong có hồ sơ trình khảo sát địa điểm khu xử lý chất thải rắn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2019.
 
Giao Công an tỉnh tổ chức tuần tra, theo dõi hành vi tập kết chất thải rắn từ địa phương khác về xã Văn Môn và xử lý nghiêm các vi phạm, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/12/2019.
 
Việc xử lý môi trường tại xã Văn Môn là vấn đề quan trọng, cấp thiết, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo trên. Giao Sở Tài Nguyên và Môi trường giám sát việc thực hiện kết luận, thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo./.
H.L