Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 20/03/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Khối Nội chính giao ban quý I/2018

  12/04/2018 17:00 Số lượt xem: 1249

  (BNP) - Sáng 12/4, Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính nhằm đánh giá kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu kết luận Hội nghị.

  Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính.

  Quý I/2018, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã tích cực bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để tập trung tham mưu xây dựng và triển khai tốt các kế hoạch về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Trong đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2018 trên địa bàn tỉnh ổn định; công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, phòng chống cháy nổ được triển khai thực hiện quyết liệt với các phương án xử lý các tình huống diễn biến phức tạp có thể xảy ra. Đồng thời, làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu lợi dụng, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

  Công tác tranh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng, triển khai đồng bộ và đạt kết quả tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực hiện đồng bộ trên cả hai mặt phòng ngừa và đấu tranh nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

  Trong quý II/2018, các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 49/TW của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, góp phần tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra gắn với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, thi hành án phối hợp điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

  Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh như: tội phạm về trật tự xã hội còn nhiều; vấn đề an ninh tôn giáo ở một số nơi còn diễn biến phức tạp; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số địa phương, đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc khiếu kiện đối với một số vụ việc còn kéo dài; việc đôn đốc thực hiện quyết định xử lý sau thanh tra hiệu quả còn thấp; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong cơ quan, đơn vị chưa cao;…

  Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đánh giá cao các kết quả đạt được trong  quý I/2018 của các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

  Ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng các mặt công tác như: đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính, an ninh – quốc phòng,... Bên cạnh đó, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn.

  Đẩy mạnh phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 60 năm Bác Hồ 5 lần về thăm và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại Bắc Ninh. Tăng cường công tác phối hợp trên các lĩnh vực, nâng cao ý thức trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính trong Khối.

  Các cơ quan trong khối Nội chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra gắn với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tăng cường đối thoại với nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, phức tạp, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
  T.L