Khối Thi đua các Ban, cơ quan của Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

03/12/2019 21:00 Số lượt xem: 716

(BNP) - Chiều 03/12, Khối Thi đua các Ban, cơ quan của Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Khối Thi đua chủ trì Hội nghị.
 
Khối Thi đua các Ban, cơ quan của Đảng gồm 10 đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Bắc Ninh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 
Trong năm 2019, các Ban, cơ quan của Đảng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng với các nội dung, tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị. Tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua ngay từ những ngày đầu, quý đầu của năm để tạo không khí thi đua sôi nổi, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong đơn vị. Thi đua thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc… Các Ban, cơ quan của Đảng đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chương trình công tác đề ra; 100% các đơn vị trong Khối hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký.
 
Năm 2020, Khối Thi đua các Ban, cơ quan của Đảng tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với phong trào thi đua yêu nước hướng tới các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước và ngày truyền thống các ngành. Đồng thời, phát động thi đua gắn với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua theo kế hoạch; định kỳ sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định.
 
Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình xét, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Báo Bắc Ninh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ được nhận Bằng khen của BTV Tỉnh ủy. Đồng thời, bầu Văn phòng Tỉnh ủy làm Trưởng Khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng năm 2020.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả các đơn vị trong Khối đạt được trong năm 2019, đã đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, thời gian tới, các đơn vị trong Khối tiếp tục quan tâm, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng các phong trào, nội dung thi đua thiết thực, phù hợp với từng đơn vị. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức đoàn thể lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
A.T