Kiểm định, hiệu chuẩn 55 phương tiện đo các loại

26/03/2020 08:37 Số lượt xem: 195

(BNP) - Trong quý I, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã kiểm định, hiệu chuẩn 55 phương tiện đo các loại (đồng hồ điện, cân thông dụng, cân phân tích kỹ thuật, taximet…) và thử nghiệm 134 mẫu sản phẩm hàng hóa phục vụ quản lý và yêu cầu của khách hàng.

Các cột đo xăng dầu đảm bảo trong giới hạn sai số cho phép.

Tổ chức tư vấn, hướng dẫn 2 doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số, mã vạch và tiếp nhận 7 hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy cho các sản phẩm hàng hóa; tiếp nhận, xử lý 165 giấy đăng ký kiểm tra Nhà nước về hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý, bảo đảm đúng trình tự quy định.
 
Cùng với đó, tổng hợp, lựa chọn, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch KH&CN năm 2020 bao gồm 34 đề tài, dự án và 15 nhiệm vụ KH&CN. Các đề tài, dự án được lựa chọn sát với thực tiễn, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN như sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng... được quan tâm thực hiện, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá. Trong quý đã làm thủ tục cấp 12 giấy phép, giấy chứng nhận các loại, xác nhận 165 giấy đăng ký kiểm tra Nhà nước về hàng hoá nhập khẩu; phê duyệt 4 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở; 3 chứng chỉ nhân viên bức xạ ; tư vấn, hướng dẫn 21 đơn vị lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp…
 
Hoạt động thông tin KH&CN cũng được tăng cường thực hiện nhằm tuyên truyền, phổ biến KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống.
S.T