Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 15/10/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Kinh tế Bắc Ninh năm 2017: Tăng trưởng với những con số ấn tượng

  14/11/2017 16:42 Số lượt xem: 7465

  (BNP) – Tại phiên họp thường kỳ diễn ra sáng 14/11, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đều vượt so với kế hoạch đề ra với mức tăng trưởng hết sức ấn tượng.

  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

  Điểm qua những kết quả của tỉnh trong năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, một trong những thành tích nổi bật trong bức tranh kinh tế, xã hội năm 2017 đó là quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, vị thế của Bắc Ninh ngày càng nâng cao so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng sản phẩm (GRDP) năm 2017 chiếm 3,11% GDP cả nước, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 18,6% (kế hoạch đề ra tăng 9,0-9,2%).

  Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 75,2%; dịch vụ chiếm 21,8%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 3,0%.

  Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 979 nghìn tỷ đồng, gần tương đương với TP. Hồ Chí Minh và khả năng sẽ vượt trong năm 2018.

  Thu hút đầu tư được đẩy mạnh, đặc biệt là thu hút FDI, năm 2017, cấp mới đăng ký đầu tư khoảng 160 dự án mới với tổng vốn đầu tư là 600 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn 115 dự án với số vốn điều chỉnh tăng thêm là 2,743 tỷ USD.

  Hoạt động ngoại thương tạo kỳ tích mới với kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên cán mốc gần 30 tỷ USD, chiếm 14,9%/XK cả nước. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 29,5 tỷ USD, vượt 47,5% KH và tăng 59,5%.

  Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước 21.390 tỷ đồng, đạt 131,5% dự toán năm, tăng 20,1% so với năm 2016 (tương ứng tăng 3.585 tỷ đồng); trong đó thu nội địa là 16.137 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX đề ra (đến năm 2020, thu nội địa đạt 14.930 tỷ đồng).

  Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; các tiêu chí tiếp tục gia tăng, đời sống của nhân dân ở khu vực nông thôn được cải thiện rõ rệt; bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 18,14 tiêu chí/xã, tăng 0,94 tiêu chí. Dự kiến hết năm 2017, có tổng số 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 72,1% số xã, tăng 12 xã so với năm 2016, có 02 đơn vị là huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

  Công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt. Trong năm 2017, tỉnh đã thành lập và đưa Trung tâm hành chính công tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố hoạt động hiệu quả; đồng thời thực hiện giải thể, sáp nhập các đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm 11 đầu mối, qua đó, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.

  Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được phát triển toàn diện. Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chính sách an sinh, phúc lợi xã hội. Công tác giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, năm 2017 giảm hộ nghèo xuống còn 2,5%.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế, trong công tác đầu tư xây dựng ở một số dự án, công trình tiến độ chậm; giải quyết ô nhiễm môi trường có chuyển biến nhưng còn chậm nhất là ô nhiễm môi trường ở các làng nghề; chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa đạt yêu cầu; tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định chưa được khắc phục triệt để; việc thực hiện các khoản thu trong một số cơ sở thiếu công khai, minh bạch...

  Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành rà soát, chuẩn hóa lại số liệu về phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 và dự kiến các chỉ tiêu năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục chủ động, tận dụng những thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá, phấn đấu xây dựng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.

  Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương cần rà soát, lập cụ thể các danh mục, dự án đầu tư công đảm bảo tính khả thi cao. Kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động các đơn vị vừa được sáp nhập.

  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công cấp huyện theo hướng hiện đại gắn với rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, qua đó nâng cao chỉ số PCI, PAPI và PAR INDEX, góp phần xây dựng chính quyền điện tử và mô hình thành phố thông minh trong tương lai.

  Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư sản xuất kinh doanh, giảm tối đa các chi phí khởi nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển các khu, cụm công nghiệp theo chiều sâu và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động gắn với phát triển đô thị. Tập trung hoàn thành Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 trình Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”, nhất là tiến hành các bước thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh.

  Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững./.
  M.B