Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 20/01/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Kinh tế cá thể tiếp tục chiếm thị phần lớn trên thị trường bán lẻ

  12/01/2018 08:01 Số lượt xem: 688

  (BNP) - Theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hoá cả năm 2017 trên địa bàn tỉnh ước đạt 33.714 tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm 2016.

  Người dân mua sắm tại Siêu thi Dabaco thị xã Từ Sơn.

  Trong đó, kinh tế cá thể tiếp tục chiếm thị phần lớn trên thị trường bán lẻ với tổng mức cả năm ước đạt 20.825 tỷ đồng, chiếm 61,8% và tăng 12,1% so với năm 2016. Trong khi đó, khối doanh nghiệp lại có thế mạnh về vốn, trình độ quản lý, sự năng động và tạo được sự liên kết từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ và dịch vụ hỗ trợ, nên tỷ trọng tăng dần qua các năm. Năm 2017, tổng mức bán lẻ của khối doanh nghiệp ước đạt 12.426 tỷ đồng, chiếm 36,9%; so với năm 2016, tăng 1,2% về tỷ trọng và tăng 15,3% về giá trị.
   
  Hầu hết các nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn đều duy trì mức tăng trưởng hai con số, như: lương thực, thực phẩm chiếm 36,6% và tăng 11,8%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình chiếm 12,6% và tăng 10,5%; gỗ và VLXD chiếm 16,2% và tăng 20,8%; hàng may mặc chiếm 5,6% và tăng 19,1%.
   
  Điểm đáng lưu ý là, nhóm hàng ô tô tuy vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ (1,6%), nhưng đã đạt mức tăng cao nhất (tăng 22,8%) trong năm. Điều này cho thấy thu nhập và mức sống dân cư được cải thiện rõ nét, nhu cầu hưởng thụ cũng ngày càng gia tăng.
  H.V