Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về BHXH, BHYT

25/03/2020 20:11 Số lượt xem: 242

(BNP) - Chiều 25/3, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Lãnh đạo BHXH tỉnh và Tỉnh đoàn ký chương trình phối hợp tuyên truyền về BHXH, BHYT.

Tại hội nghị, BHXH tỉnh và Tỉnh đoàn đã thống nhất và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, chú trọng tổ chức các hội nghị phổ biến, đối thoại, các hội thi, sân chơi thanh niên với chủ đề “Thanh niên với chính sách BHXH, BHYT” và thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, câu lạc bộ thanh niên để tuyên truyền, tư vấn, giải đáp những thắc mắc của đoàn viên, thanh niên trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN.

Cùng với đó, phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với đoàn viên thanh niên, không ngừng đổi mới, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho người tham gia. Nghiên cứu đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT… Phấn đấu đến năm 2025, 100% đoàn viên, thanh niên có thẻ BHYT; 70% đoàn viên, thanh niên tham gia BHXH.

Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên các cấp về pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, từ đó, tự nguyện và vận động gia đình tích cực tham gia BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phát huy thế mạnh của ngành BHXH và tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác phổ biến, tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH, BHYT./.
T.L