Lúa chất lượng cao huyện Tiên Du chiếm gần 90% diện tích vụ Xuân

23/04/2019 14:54 Số lượt xem: 305
(BNP) - Vụ Xuân năm 2019, huyện Tiên Du gieo cấy 3.750ha lúa Xuân, 100% diện tích là trà Xuân Trung và Xuân muộn.

Vùng sản xuất lúa nếp chất lượng cao tại xã Phú Lâm.

Trong đó, lúa năng suất, chất lượng cao là 2.711,3ha, chiếm gần 90% tổng diện tích với các giống chủ lực là BC15, Thiên ưu 8,  lúa lai, tẻ thơm, Nếp PD2, N86, N97, MB9603…

Ngoài ra, huyện cũng triển khai 12 mô hình trình diễn sản xuất giống lúa chất lượng cao với diện tích 34,2ha, trong đó có 20ha giống DTR668, còn lại là các giống Đài Trang, J02, VS20 và TBR279, tập trung ở các xã: Nội Duệ, Phú Lâm, Minh Đạo, Tri Phương, Việt Đoàn và Liên Bão. Các giống lúa mới trong mô hình trình diễn phát triển tốt, chưa xuất hiện sinh vật gây hại.

Toàn huyện cũng đã tổ chức 200 lớp tập huấn kỹ thuật ngâm ngủ giống, chăm sóc, bảo vệ lúa Xuân, đánh bắt chuột bằng thuốc vi sinh, sử dụng máy cấy…cho hơn 2.000 lượt hộ nông dân; cung ứng 23 tấn giống lúa năng suất, chất lượng cao cho nông dân. Đồng thời, hướng dẫn nông dân áp dụng các quy trình sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP, thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện các sinh vật gây hại để phòng trừ, tạo điều kiện cho các trà lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi.
H.T