Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 19/06/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Lương Tài đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

  10/10/2018 11:30 Số lượt xem: 314

  (BNP) - Thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020”, huyện Lương Tài hình thành hàng chục mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

  Mô hình trồng cà rốt của huyện Lương Tài.

  Hiện nay, huyện từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao như: Các vùng chuyên canh lúa, rau màu hàng hóa, với các giống cây trồng mới: Lúa lai Syn6, GS9, Qưu số 1... ngô lai NK4300, HN88... cà rốt lai Ti 103, VL444 F1... khoai tây Atlantic, Diamant... lạc L14, L18... đậu tương DT84, DT99... được đưa vào sản xuất và mở rộng diện tích ở các xã Minh Tân, Lai Hạ, Mỹ Hương, An Thịnh...

  Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp sạch được ứng dụng rộng rãi như: Sản xuất lúa theo quy trình VietGAP ở Quảng Phú; mô hình rau chuyên canh ứng dụng công nghệ cao gắn với sơ chế bảo quản ở Minh Tân; sản xuất hoa cao cấp trong nhà lưới, nhà kính ở Lôi Châu (An Thịnh)... Điển hình là mô hình trồng lá tía tô xuất khẩu sang Nhật Bản cho thấy rõ hiệu quả kinh tế.

  Trong chăn nuôi, công nghệ chuồng kín với hệ thống làm mát, máng ăn và nước uống tự động, xử lý chất thải bằng bể bioga, đệm lót sinh học, các tiến bộ kỹ thuật về giống vật nuôi như lợn siêu nạc cao sản 3-4 máu, gà, vịt, ngan siêu thịt, siêu trứng... được triển khai rộng rãi. Nhiều hộ áp dụng công nghệ nuôi cá thâm canh, sử dụng thức ăn công nghiệp và chế phẩm vi sinh trong xử lý môi trường ao nuôi cho doanh thu hàng trăm triệu đồng/hộ chăn nuôi mỗi năm.

  Nhằm phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm từ 20 đến 30% giá trị sản xuất nông nghiệp, huyện sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh, Trung ương đến từng hộ dân, từng mô hình sản xuất. Bên cạnh đó, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, huyện hợp tác với các đơn vị, các nhà khoa học, doanh nghiệp trong thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Lựa chọn công nghệ phù hợp, dễ áp dụng trong sản xuất, rút kinh nghiệm từ các địa phương khác, ứng dụng linh hoạt vào điều kiện cụ thể của địa phương mình, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực...

  M.H