Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 19/06/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tối thiểu 01 ngày lương

  10/10/2018 09:18 Số lượt xem: 516

  (BNP) - Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong ký ban hành văn bản số 3765/UBND-KGVX về việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018.

  Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2017.

  Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội với người nghèo của tỉnh, vận động nhân dân tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018.

  Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương, các đơn vị, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018 và đợt cao điểm vận động từ ngày 17/10 - 18/11/2018. Trong đó, vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương cơ bản trở lên.

  UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Uỷ ban MTTQ cùng cấp triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018 trên địa bàn theo Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cùng cấp.

  Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, công nhân, người lao động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018 tối thiểu 01 ngày lương cơ bản trở lên. Căn cứ vào tình hình thực tế, các doanh nghiệp trích thêm một phần kinh phí của đơn vị để ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018.

  Tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” là việc làm thiết thực, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái” của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cùng chung tay giúp đỡ người nghèo giảm bớt khó khăn, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  Theo Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu vận động ủng hộ đạt 11 tỷ đồng trở lên, trong đó, cấp tỉnh đạt hơn 3,6 tỷ đồng, cấp huyện đạt hơn 3 tỷ đồng và cấp xã đạt hơn 4,2 tỷ đồng.
  L.M