Mỗi làng Quan họ gốc được hỗ trợ 30 triệu đồng

18/04/2019 14:03 Số lượt xem: 361
(BNP) - Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa thông qua Nghị quyết về Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà tặng cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh.

Làng Quan họ gốc Viêm Xá trong chương trình giao lưu canh hát Quan họ đêm Rằm.

Theo đó, mỗi làng Quan họ gốc trong tỉnh được hỗ trợ 30 triệu đồng/lần/năm; làng Quan họ thực hành trong tỉnh được hỗ trợ 20 triệu đồng/lần/năm; làng Quan họ gốc ngoài tỉnh được hỗ trợ 30 triệu đồng/lần (khi lãnh đạo tỉnh đến thăm); Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh được hỗ trợ 20 triệu đồng/lần (khi lãnh đạo tỉnh đến thăm).

Việc hỗ trợ trên nhằm động viên, khích lệ các làng Quan họ, Câu lạc bộ Dân ca Quan họ tiếp tục đóng góp tích cực vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Tiêu chí xác định làng Quan họ gốc là: phải có ít nhất một bọn Quan họ nam và một bọn Quan họ nữ; các bọn Quan họ của làng này phải kết bạn với các bọn Quan họ của làng khác theo nguyên tắc bọn Quan họ nam kết bạn với bọn Quan họ nữ; hai tiêu chí trên phải tồn tại tối thiểu 3 đời; khi có Quyết định của UBND tỉnh thì được hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Đối với làng Quan họ thực hành là làng có tổ chức sinh hoạt ca hát Dân ca Quan họ (được UBND tỉnh có Quyết định công nhận) cụ thể như: Câu lạc bộ Quan họ, Đội văn nghệ có hoạt động định kỳ, thường xuyên; có ít nhất 2 thế hệ tham gia sinh hoạt trong tổ chức; có hoạt động truyền dạy và tổ chức giao lưu Dân ca Quan họ.

Về Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh phải có Quyết định thành lập của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền; thành viên Câu lạc bộ phải có ít nhất từ 20 người trở lên; có chương trình hoạt động theo Quy chế nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa Dân ca Quan họ; sinh hoạt định kỳ, thường xuyên; tham gia và tổ chức các hoạt động như: Hội thi, hội diễn, truyền dạy, giao lưu ca hát Dân ca Quan họ./.
H.H