Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường

19/07/2019 17:20 Số lượt xem: 1324

(BNP) - Thực hiện chủ đề năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, tỉnh Bắc Ninh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bước đầu đạt được những kết quả tích cực; nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân đã có chuyển biến rõ nét, ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành Đề án tổng thể bảo vệ môi trường (BVMT) giai đoạn 2019 - 2025, đây là tiền đề quan trọng để xây dựng Bắc Ninh phát triển theo hướng bền vững.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đào Quang Khải.

Để làm rõ hơn, phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh có cuộc trao đổi với đồng chí Đào Quang Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về hiệu ứng tích cực trong Đề án tổng thể BVMT giai đoạn 2019 - 2025.
 
Phóng viên: Xin đồng chí cho biết tính cấp thiết của Đề án tổng thể BVMT giai đoạn 2019 - 2025?

Đồng chí Đào Quang Khải: Trong những năm qua, với sự cố gắng của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, công tác BVMT của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, từng bước giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 9/10 KCN đã hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung; 2 đô thị và 3 khu dân cư nông thôn đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải làng nghề giấy Phong Khê giai đoạn I công suất 5.000 m3/ngày đêm; xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề bún Khắc Niệm công suất 400 m3/ngày đêm; 13/13 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp tỉnh, cấp huyện đầu tư lò đốt chất thải y tế; lắp đặt và vận hành 10 lò đốt với công suất từ 7 - 30 tấn rác/ngày/lò và có 3 khu xử lý chất thải rắn tập trung, góp phần giải quyết những bức xúc về rác thải tại các địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại các vấn đề môi trường bức xúc, chưa được khắc phục như: một số khu vực ô nhiễm môi trường chậm được cải thiện, diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là tại các làng nghề, cụm công nghiệp chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng BVMT; ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các địa phương chưa có khu xử lý tập trung diễn biến phức tạp, nhiều điểm tập kết tràn đầy, rác thải đổ bừa bãi dọc các kênh mương gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến văn hóa, mỹ quan. Ngoài ra, diện tích mặt nước ao, hồ bị thu hẹp, tình trạng xả chất thải chăn nuôi không qua xử lý, lạm dụng các loại phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp khá phổ biến; một số trường học chưa có nhà vệ sinh đáp ứng được yêu cầu; các cơ sở y tế cấp xã chưa có biện pháp xử lý chất thải phát sinh…
 
Trước thực trạng trên, tỉnh đã chọn chủ đề năm 2019 là “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổng thể BVMT giai đoạn 2019 - 2025, nhằm từng bước khắc phục tồn tại trong quản lý, ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm, giải quyết triệt để các vấn đề môi trường cấp bách, đưa Bắc Ninh phát triển hài hòa theo hướng bền vững.
 
Phóng viên: Việc triển khai Đề án tổng thể BVMT giai đoạn 2019 - 2025 được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Đào Quang Khải: Đề án tổng thể BVMT được thực hiện theo 02 giai đoạn, trong đó năm 2019, phấn đấu triển khai xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng tại huyện Quế Võ, Thuận Thành và Lương Tài; hoàn thành việc xây dựng các lò đốt rác công suất nhỏ tại các địa phương chưa có khu xử lý chất thải tập trung; 100% các KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; các xã đều có phong trào làm sạch đồng ruộng, vớt bèo, khơi thông dòng chảy kênh mương, làm sạch đường làng, ngõ xóm hiệu quả…
 
Giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu tất cả lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư được phân loại tại nguồn, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, chất thải chăn nuôi được thu gom, xử lý theo quy định; các đô thị, cụm công nghiệp và làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn; các trường học có nhà vệ sinh đảm bảo theo chuẩn Quốc gia và có khu vực tập kết rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.
 
Đến nay, được sự chỉ đạo tập trung và có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nội dung, đảm bảo theo đúng tiến độ của Đề án. Trong đó, đã tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng tại huyện Quế Võ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Hanaka; hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quản lý môi trường trong KCN; tiếp tục cải tạo hệ thống xử lý nước thải làng nghề bún Khắc Niệm, công suất 400m3/ngđ, làng nghề Phong Khê công suất 5.000m3/ngđ (giai đoạn 1) của thành phố Bắc Ninh và một số dự án tại các làng nghề khác. Dự kiến, từ nay đến cuối năm sẽ khởi công xây dựng Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng tại huyện Lương Tài và Thuận Thành; đầu tư thêm 01 lò đốt rác tại khu xử lý rác thải tập trung huyện Gia Bình.
 
Tại các điểm tập kết rác còn tồn đọng tiến hành đánh đống, phun chế phẩm sinh học, dùng vật liệu chống thấm bao phủ bề mặt, hạn chế phát tán mùi, kiên quyết không để rác thải tràn ra ngoài... Đối với các huyện Tiên Du, Yên Phong và thị xã Từ Sơn tập trung cao triển khai lập dự án, khảo sát địa điểm và bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng các lò đốt rác công suất nhỏ.
 
Cùng với đó, tỉnh đã lựa chọn các thôn Hoài Thượng, Chè (xã Liên Bão, huyện Tiên Du) và thôn Kim Thao, Ngọc Quan (xã Lâm Thao, huyện Lương Tài) để làm mô hình thí điểm phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Triển khai một số phong trào làm sạch ruộng đồng, thu gom vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức tuyên truyền hạn chế sử dụng túi ni lông, đi chợ bằng làn, các hoạt động như trồng cây xanh, đạp xe vì môi trường, xử lý rác thải trên sông, hồ... là những việc làm thiết thực, tác động trực tiếp tới người dân, tạo sự lan tỏa lớn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức BVMT trong cộng đồng.
 
Phóng viên: Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho tỉnh về công tác BVMT, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất những giải pháp trọng tâm gì để Đề án đạt hiệu quả tốt nhất?

Đồng chí Đào Quang Khải: Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu cho tỉnh bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, đặc biệt là xây dựng chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Trong đó, tập trung vào công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường khu, cụm công nghiệp, khu vực nông thôn, làng nghề, khu chăn nuôi; quản lý chặt chẽ các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí, nước sông, hồ...
 
Tăng cường phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, chú trọng kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về BVMT thông qua các công cụ quản lý như: tổ chức điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải, lượng phát thải trong phạm vi toàn tỉnh... qua đó, có cơ sở đánh giá diễn biến chất lượng môi trường để đề xuất các giải pháp phòng ngừa, xử lý ô nhiễm phù hợp. Từng bước thực hiện nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý, khắc phục, cải tạo môi trường”, “người hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải trả tiền”.
 
Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động BVMT, khuyến khích cá nhân, tổ chức, các thành phần kinh tế tham gia dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác về BVMT; ưu tiên sử dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới; kiện toàn tổ chức bộ máy về BVMT, nâng cao năng lực cán bộ về BVMT các cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
 
Điều quan trọng nhất là cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm tới mọi tầng lớp nhân dân; chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị... để tạo sức mạnh tổng hợp, chung tay BVMT, bởi đây chính là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả trong hoạt động BVMT trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, theo tôi, nội dung này cần được đưa vào chương trình giáo dục trong các nhà trường nhằm tạo ý thức cho mỗi công dân ngay từ khi còn nhỏ.
 
Cùng với đó, duy trì và phát huy hiệu quả các phong trào như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Sạch từ nhà ra ngõ”, phân loại rác thải tại nguồn, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không sử dụng túi nilon trong sinh hoạt, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh lấy bóng mát… gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tốt công tác BVMT; phê phán, xử phạt nghiêm các hành vi, thói quen sinh hoạt lạc hậu gây ảnh hưởng tới môi trường.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
S.T (Thực hiện)