Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

18/07/2019 16:55 Số lượt xem: 392

(BNP) - Sáng 18/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các ngành liên quan dự.

Trong 06 tháng đầu năm, ngành Thanh tra đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra. Công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh mẽ với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Toàn ngành đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm hơn 50.000 tỷ đồng và hơn 1.000 ha đất. Qua đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực… Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành đồng bộ, giảm hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành Thanh tra sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm của ngành Thanh tra. Trên cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất, trong đó, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm được nhiều dư luận quan tâm; đồng thời, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Ngay sau Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường yêu cầu Thanh tra tỉnh và các ngành liên quan cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ vào nhiệm vụ thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Nhất là, tập trung rà soát, sớm giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài… nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
N.H