Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 21/05/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ năm 2017

  11/01/2017 17:22 Số lượt xem: 790
  (BNP) – Sáng 11/01, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

  Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan dự.
   
  Năm 2016, toàn ngành Thanh tra đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
   
  Trong năm, toàn ngành đã triển khai 6.586 cuộc thanh tra hành chính và hơn 250 nghìn cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 59.403 tỷ đồng, 4.000 ha đất, kiến nghị thu hồi 37.957 tỷ đồng; ban hành 162.894 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 90 vụ việc, 138 đối tượng.
   
  Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo có những chuyển biến tích cực. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 363.405 lượt công dân với 186.719 vụ việc; tiếp nhận xử lý 157.426 đơn thư với 23.397 vụ việc, đạt 86,1% (tăng 2,1% so với năm 2015). Công tác phòng chống tham nhũng được triển khai thực hiện thường xuyên, qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 30 vụ, 60 người có hành vi liên quan đến tham nhũng.


  Năm 2017, cùng với việc triển khai kịp thời, hiệu quả công tác thanh tra theo đúng định hướng và kế hoạch đã được thủ trưởng các cơ quan nhà nước phê duyệt, ngành Thanh tra tiếp tục nâng cao chất lượng các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh chống buôn lậu thương mại và hàng giả; quản lý chi BHYT tại các cơ sở y tế địa phương… Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh và các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng.
   
  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những kết quả của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Thanh tra đã đạt được trong năm 2016, đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
   
  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, năm 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021, vì vậy ngành Thanh tra cần chủ động và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, có sự phối kết chặt chẽ giữa các địa phương và trung ương, giữa các ngành chức năng để phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời các vụ vi phạm.
   
  Đối với Thanh tra các cấp, các ngành cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đồng thời, chú trọng lựa chọn, đào tạo cán bộ có phẩm chất, trình độ năng lực để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ thanh tra, qua đó góp phần thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước và các hoạt động trong toàn ngành.
   
  Ngay sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đề nghị Thanh tra tỉnh cần tổ chức quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Đồng thời, phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh và các ngành liên quan
  tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, nhất là khiếu kiện đông người, để chủ động nắm bắt tình hình các điểm nóng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

   

  A.T