Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ năm 2021

12/01/2021 18:10 Số lượt xem: 754

(BNP) – Chiều 12/01, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Thanh tra tỉnh

Tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Thanh tra tỉnh và một số Sở, ngành, địa phương dự.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của TƯ Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể TƯ và các địa phương, toàn ngành Thanh tra đã nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong năm, toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 6 nghìn cuộc thanh tra hành chính và hơn 180 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 86 nghìn tỷ đồng và gần 6,4 nghìn ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 24  nghìn tỷ đồng và 830 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với hơn 2,1 nghìn tập thể và nhiều cá nhân; ban hành trên 90 nghìn quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 7,2 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 97 vụ với 99 đối tượng…

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả cao. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 894 tỷ đồng, trên 107 ha đất. Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, toàn diện, có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại Bắc Ninh, năm 2020, toàn tỉnh thực hiện 139 cuộc thanh tra, tại 785 đơn vị, doanh nghiệp, qua đó, phát hiện vi phạm về kinh tế gần 240 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về Nhà nước hơn 33,5 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính gần 3,7 tỷ đồng và gần 797 nghìn m2 đất, chuyển cơ quan Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật 01 vụ việc. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được triển khai nghiêm túc có hiệu quả, trong năm, toàn tỉnh tiếp được hơn 2,4 nghìn lượt công dân với gần 3,9 nghìn người, với gần 1,9 nghìn vụ việc…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Thanh tra trên các lĩnh vực công tác. Đồng thời, đề nghị năm 2021, toàn ngành Thanh tra và các Bộ, ngành, địa phương cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng kế hoạch thanh tra và triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm (2021-2026).

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2021 theo hướng bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư KNTC; thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật về tiếp công dân, KNTC; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Tập trung nghiên cứu xây dựng dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) theo hướng tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra. Cùng với đó, xây dựng tổ chức, đơn vị thanh tra tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra, nhất là cấp cơ sở, đồng thời, quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh.

N.N