Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

22/10/2020 09:54 Số lượt xem: 331

(BNP) -  Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ngày 21/10, Quốc hội đã thông qua Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam và thảo luận trực tuyến tại Kỳ họp.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Bắc Ninh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Phiên làm việc buổi sáng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi). Dự thảo luật này sẽ thay thế việc quản lý cư trú từ sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin, đồng thời sửa đổi, bổ sung, loại bỏ nhóm thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, tạo chuyển biến căn bản trong giải quyết các thủ tục giữa cơ quan nhà nước và người dân.

Thảo luận về dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), các đại biểu đề nghị làm rõ một số nội dung như: Giải thích từ ngữ liên quan đến cư trú (Điều 2); điều kiện đăng ký thường trú (Điều 21); xóa đăng ký thường trú (Điều 25) và xóa đăng ký tạm trú (Điều 30); thời điểm có hiệu lực của Luật và quy định chuyển tiếp (Điều 39 và Điều 40). Có ý kiến đề nghị, chỉ nên quy định một hình thức cư trú, không phân biệt thường trú, tạm trú vì để quản lý việc cư trú của người dân chỉ cần xác định nơi mà công dân đang thực tế sinh sống; điều này cũng thống nhất với quy định của Bộ luật Dân sự. Về xóa đăng ký thường trú và xóa đăng ký tạm trú, các đại biểu nhất trí với quy định trong dự thảo luật, tuy nhiên cần quy định cụ thể hơn điều kiện xóa thường trú, tạm trú, nhằm đảm bảo yêu cầu đăng ký nhưng cũng đề cao trách nhiệm của công dân…

Trong buổi chiều, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Dự thảo Luật này gồm 6 chương, 36 điều, xác định rõ nhiệm vụ Biên phòng; nguyên tắc thực thi nhiệm vụ Biên phòng; luật hoá quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của bộ đội biên phòng (BĐBP). Dự thảo Luật sau khi được thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý để các cấp, các ngành, lực lượng BĐBP và các lực lượng liên quan thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đa số các đại biểu cho rằng BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia. Luật Biên phòng Việt Nam được ban hành sẽ đáp ứng được nguyện vọng và sự mong mỏi của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân khu vực biên giới; có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với tinh thần tương thân tương ái, tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu dự họp đã tham gia hưởng ứng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra, góp phần giúp nhân dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

L.M