Ngày sách Việt Nam năm 2019 có chủ đề “Sách - nguồn tri thức vô tận”

13/03/2019 11:25 Số lượt xem: 557

(BNP) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường vừa ký ban hành Kế hoạch số 304/QĐ-UBND về tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2019.

Hoạt động trưng bày và triển lãm sách tại Bắc Ninh.

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị, đoàn thể, các địa phương triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2019.
 
Các hoạt động hưởng ứng được tổ chức trong tháng 4/2019; riêng các hoạt động chính được tổ chức trọng tâm từ ngày 05 đến 07/4/2019 với các hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự tham gia hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân đối với Ngày sách Việt Nam. Trong đó, chú trọng các hoạt động tại Thư viện tỉnh, huyện như: Tổ chức trưng bày, giao lưu tác giả, tác phẩm, quảng bá, giới thiệu về sách; hướng dẫn kỹ năng đọc sách, chọn sách cho phù hợp với từng đối tượng; tổ chức trong hệ thống các trường học; các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh…
 
Tuyên truyền, tuyên dương các cá nhân điển hình tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội để nâng cao kiến thức - kỹ năng, phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người.
 
Với chủ đề: “Sách - nguồn tri thức vô tận”, mục đích của Ngày sách Việt Nam năm 2019 nhằm xây dựng, phát triển và lan tỏa phong trào đọc sách, văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, phát triển, đặc biệt là cho các em học sinh, sinh viên qua đó nâng cao hiểu biết, bổ sung tri thức, truyền cảm hứng để các em phấn đấu thành người có ích cho gia đình và xã hội.
N.H