Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 21/05/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ xây dựng thành phố thông minh

  10/08/2017 08:43 Số lượt xem: 1233

  Ngày 9-8, Hội đồng KH&CN tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì.

  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường kết luận hội nghị.

  Từ đầu năm đến nay, Hội đồng KH&CN tỉnh đã tuyển chọn, trình duyệt và triển khai thực hiện 25 đề tài, dự án (trong đó có 23 đề tài, dự án thực hiện mới; 2 dự án thuộc Chương trình nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025) và 29 nhiệm vụ KH&CN khác. Nhiều đề tài/ dự án trong lĩnh vực nông nghiệp như khảo nghiệm, lựa chọn các giống lúa mới đã góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; các nghiên cứu cải tiến thiết bị, quy trình công nghệ, các giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN  ISO 9001:2008, các ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý môi trường,… đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, Cơ quan Thường trực của Hội đồng KH&CN tỉnh đã thành lập Hội đồng chuyên môn thẩm định, đánh giá 49 sáng kiến cấp tỉnh đăng ký từ các tổ chức, đơn vịlàm căn cứ triển khai, phổ biến áp dụng vào sản xuất và đời sống.

  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đánh giá cao những kết quả của Hội đồng KH&CN tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017. Đề nghị, các đề tài/ dự án trong thời gian tới phải chú trọng về chất lượng, bám sát vào yêu cầu thực tiễn. Để đạt mục tiêu đó, mỗi thành viên hội đồng phải nghiên cứu, trực tiếp đề xuất những vấn đề bức xúc của ngành gắn với giải pháp khoa học, kỹ thuật để giải quyết; phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội triển khai các đề tài khoa học cần thiết. Trong đó, tập trung xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường; cải cách hành chính; xây dựng thành phố thông minh... Đối với 23 đề tài/ dự kiến đưa vào kế hoạch KH&CN năm 2018, yêu cầu các thành viên hội đồng KH&CN tỉnh rà soát, xem xét và cho ý kiến thống nhất trước ngày 25-9 để trình UBND tỉnh phê duyệt.

   

  H.H - Theo BBN