Nhiều giải pháp cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

13/06/2019 11:10 Số lượt xem: 972

(BNP) - Thường xuyên thực hiện tốt cải cách hành chính, đặc biệt đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), là một trong những giải pháp then chốt để Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đáp ứng tốt nhất nhu cầu, kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính, trong những năm qua, Sở TN&MT đã xây dựng và ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo gắn với thực hiện các nội dung chuyên môn, trong đó, trọng tâm là hoàn thiện thể chế chính sách nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tạo hành lang thông thoáng trong công tác quản lý Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục rà soát, công bố danh mục TTHC và đề xuất các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo phương thức “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
 
Theo Giám đốc Sở TN&MT Đào Quang Khải, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, Sở đã xây dựng quy trình liên thông kết nối điện tử để giải quyết TTHC và đa dạng hóa các phương thức tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện. Đặc biệt, thực hiện tiếp nhận và thẩm định tại chỗ đối với các TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, góp phần giảm thời gian giải quyết các TTHC, nhất là giảm thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xuống còn 19 ngày (giảm hơn 36% thời gian theo quy định).
 
Song song với đó, Sở TN&MT luôn quan tâm, chú trọng việc bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức để thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Hiện nay, Sở TN&MT có 17/31 thủ tục có phát sinh giao dịch thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, đạt tỷ lệ 54,8%; 41/43 TTHC trong lĩnh vực đất đai được triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, đạt tỷ lệ 95,3%. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận 760 hồ sơ TTHC của công dân và doanh nghiệp, giải quyết được 549 hồ sơ, trong đó, 100% hồ sơ đúng và trước thời hạn.
 
Đồng thời, thường xuyên rà soát, xây dựng quy trình giải quyết TTHC mới được ban hành; niêm yết công khai 100% TTHC liên quan đến lĩnh vực TN&MT. Duy trì hiệu quả việc công khai số điện thoại đường dây nóng về tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, người dân về ô nhiễm môi trường; hộp thư góp ý về việc giải quyết TTHC và công tác quản lý TN&MT; chuyên mục Hỏi – Đáp và hỗ trợ giải quyết nhanh với những phản ánh của doanh nghiệp.
 
Không dừng lại ở đó, để nâng cao tính minh bạch, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh, Sở cũng công bố, công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất trồng rừng năm 2019 của cấp huyện; công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, quy hoạch khu vực khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng. Phối hợp với các Sở, ngành triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sản xuất, liên kết giữa người nông dân với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn.
 
Trong các buổi tiếp xúc, đối thoại, trao đổi tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong việc giao đất, thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký bảo đảm tài sản gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng đối với doanh nghiệp thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm… Sở cũng đã hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp trước khi thực hiện dự án đầu tư, nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất tại các làng nghề và trong Khu, cụm công nghiệp; doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh vào các Khu, Cụm công nghiệp cũng như thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để triển khai thực hiện dự án một cách nhanh chóng, thuận lợi.
 
Trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục tập trung nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, đơn vị trong công tác cải cách hành chính; kiện toàn đội ngũ cán bộ, gắn trách nhiệm với công tác thi đua - khen thưởng trong giải quyết TTHC, đánh giá nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến các chỉ tiêu thành phần các chỉ số DDCI, PAPI, PAR Index bị giảm điểm. Đồng thời, nâng cao kỹ năng, thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ theo hướng thân thiện, tận tâm, giữ hình ảnh đẹp của Sở đối với người dân, doanh  nghiệp; tuyệt đối không để xảy ra việc giải quyết TTHC làm phiền hà, gây mất thời gian đến người dân, doanh nghiệp…
 
Có thể nói, cải cách hành chính trong lĩnh vực TN&MT là tiền đề cho việc hình thành, phát triển của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và là động lực cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc chủ động, linh hoạt triển khai các kế hoạch, rút ngắn thời gian, đơn giản thủ tục, từng bước xây dựng đội ngũ năng động, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Sở TN&MT sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh, tạo tiền đề đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
S.T