Nhiều tham luận đóng góp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh

26/09/2020 10:17 Số lượt xem: 1244

(BNP) – Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đã tham luận đóng góp ý kiến về nhiều vấn đề, lĩnh vực quan trọng nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX đề ra.

Toàn cảnh Đại hội.

Tạo nền tảng cơ bản xây dựng tỉnh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện đường lối đổi mới và chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp của tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Lũy kế đến nay đã thu hút được 1.542 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 19,1 tỷ USD; 1.324 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 159 nghìn tỷ đồng. Riêng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thu hút đầu tư nước ngoài của Bắc Ninh có bước đột phá, có số vốn chiếm 57,5% lũy kế vốn đầu tư nước ngoài toàn tỉnh từ trước đến nay, với các tập đoàn kinh tế lớn, có uy tín và thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Samsung, Pepsico, Foxconn, Hanwha... Nhờ đầu tư, quy mô kinh tế của tỉnh năm 2020 ước gấp 1,5 lần năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; sản xuất công nghiệp phát triển mạnh, đứng đầu toàn quốc về quy mô; thu ngân sách tăng nhanh, tạo động lực để Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng vùng Thủ đô.

Trong tham luận về “Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển” trình bày tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nêu rõ các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”.  Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, gắn quy hoạch với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Xác định đúng định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong từng thời kỳ phù hợp với quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Xuân tham luận tại Đại hội.

Chủ động xây dựng kế hoạch, đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư cả trong và ngoài nước. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tập trung đầu tư, nâng cấp đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hướng tới thành lập thành phố Từ Sơn trực thuộc tỉnh Bắc Ninh

Với vị trí địa lý quan trọng, là cửa ngõ kết nối tỉnh Bắc Ninh với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, là trung tâm kinh tế, hạt nhân của đô thị lõi Từ Sơn - Tiên Du và thành phố Bắc Ninh, những năm qua, thị xã Từ Sơn đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kết cấu đô thị. Nhiều công trình thiết yếu quan trọng phục vụ phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội được đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả đã tạo nên diện mạo mới của thị xã. Hạ tầng giao thông đô thị, giao thông liên kết vùng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Công tác quy hoạch có tầm nhìn chiến lược, quản lý đô thị chặt chẽ, khoa học, vừa tạo diện mạo mới cho thị xã, vừa làm căn cứ cho việc nâng cấp đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Bí thư Thị ủy Từ Sơn Lê Xuân Lợi tham luận tại Đại hội.

Tham luận tại Đại hội, Bí thư Thị ủy Từ Sơn Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, một trong những quyết tâm chính trị quan trọng mà Đảng bộ thị xã Từ Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra là xây dựng Thị xã Từ Sơn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào những năm đầu của nhiệm kỳ. Để thực hiện mục tiêu quan trọng này, Đảng bộ thị xã Từ Sơn sẽ cụ thể hóa bằng những mục tiêu, giải pháp và hành động cụ thể, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chủ động rà soát, khắc phục kịp thời các tiêu chí hiện có của thị xã còn thiếu và yếu theo tiêu chí lên thành phố để tập trung xây dựng, hoàn thiện. Tăng cường đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch nhằm đáp ứng tốt nhu cầu dân sinh và phù hợp với tiêu chí đô thị hiện đại trong tương lai. Đồng thời phát huy lợi thế về giao thông, địa lý; chú trọng công tác quy hoạch, từng bước di dời các Khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp làng nghề ra ngoài khu dân cư đô thị nhằm thực hiện mục tiêu “kép” vừa xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững

Trong giai đoạn vừa qua, các chỉ tiêu công nghệ thông tin trong xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh đều vượt trước cả nước về thời gian và số lượng. Bắc Ninh là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai thí điểm xây dựng mô hình thành phố thông minh. Đến nay, tỉnh đã triển khai hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, hệ thống phát hiện và xử phạt xe vi phạm giao thông, hệ thống tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, thí điểm triển khai trung tâm điều hành cấp tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh... góp phần giảm tình hình mất an toàn an ninh, tăng cường ý thức tham gia giao thông của người dân tại thành phố Bắc Ninh.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng tham luận tại Đại hội.

Tham luận tại Đại hội, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Đó là, ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số trong đó gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành, địa phương. Đồng thời, chuẩn bị nguồn lực về kinh tế cho quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu. Kiến tạo và xây dựng môi trường kinh tế số nhằm thu hút sự vào cuộc của các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; triển khai các khu thử nghiệm dành cho doanh nghiệp công nghệ theo mô hình tiên tiến của thế giới trong khu công nghệ thông tin tập trung của tỉnh nhằm chuyển giao, triển khai các công nghệ mới ở tỉnh.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Lương Tài xác định lâu dài vẫn là huyện nông nghiệp nằm trong tỉnh công nghiệp. Những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo từng bước thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ngành nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tập trung, chuyên canh, quy mô lớn, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất.

Bí thư Huyện ủy Lương Tài Vũ Mạnh Hiếu tham luận tại Đại hội.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tham luận tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Lương Tài nhấn mạnh, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai tích cực, đồng bộ một số giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục nghiên cứu, ban hành cơ chế của huyện để khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thường xuyên nắm bắt thông tin về nhu cầu của thị trường, xây dựng thương hiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc trưng của địa phương. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Sự tham gia chủ động, tích cực của người dân sẽ là nguồn lực to lớn, có ý nghĩa quyết định để huyện Lương Tài hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

PV