Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 20/03/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Ông Dương Đức Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

  17/04/2018 10:12 Số lượt xem: 1483

  (BNP) – Tiếp tục chương trình làm việc, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII đã tiến hành bầu ông Dương Đức Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang chúc mừng tân Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh.

  Sau khi nghe Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự đối với ông Dương Đức Nghĩa để bầu giữ chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu kín theo quy định.
   
  Kết quả, với 49/49 phiếu tán thành (100% đại biểu có mặt), ông Dương Đức Nghĩa được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
   
  Ông Dương Đức Nghĩa, sinh ngày 20/7/1961 tại phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh. Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản lý giáo dục; Cao cấp lý luận chính trị.
   
  Trước đó, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016
   – 2021 đối với ông Nguyễn Tiến Long, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều động giữ chức Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đối với ông Dương Đức Nghĩa.
  S.T-T.M