Ông Nguyễn Quốc Chung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

14/11/2019 22:30 Số lượt xem: 2486

(BNP) – Chiều 14/11, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Quốc Chung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung sinh ngày 02/01/1965, tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế. Lý luận chính trị: Cao cấp. 

Từ năm 1988 đến năm 1997, công tác tại Sở Tài chính Hà Bắc. Từ năm 1997 đến năm 2003, công tác tại Sở Tài chính Bắc Ninh.

Từ năm 2003 đến năm 2009, là Phó Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh.

Từ năm 2009 đến năm 2010: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn.

Từ năm 2010 đến năm 2011: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn.

Từ năm 2011 đến năm 2012 : Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Tài chính, sau đó là Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư.

Từ năm 2012 đến năm 2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư.

Từ năm 2015 đến nay:  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
M.B