Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/06/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2019 đạt 8.950 tỷ đồng

  11/01/2019 09:05 Số lượt xem: 444

  (BNP) - Chiều 10/1, Sở Nông nghiệp&PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Sở Nông nghiệp&PTNT.

  Năm 2018, ngành Nông nghiệp&PTNT đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, ban hành nhiều chính sách phù hợp góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 8.861 tỷ đồng, tăng 1,3% kế hoạch năm và tăng 2,5% so cùng kỳ. Toàn tỉnh hình thành 263 vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, 71 vùng rau màu chuyên canh, 43 cơ sở chăn nuôi liên kết theo chuỗi giá trị. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 5.250 ha, tổng sản lượng ước đạt hơn 38.000 tấn...
   
  Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, hết năm 2018, số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới bình quân/xã đạt 18,67 tiêu chí (tăng 0,42 tiêu chí/xã so cuối năm 2017); có 89 xã và 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành xây dựng nông thôn mới...
   
  Năm 2019, ngành Nông nghiệp&PTNT tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp&PTNT, hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, tích tụ tập trung ruộng đất, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, an toàn và bền vững, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho nông dân... Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản cả năm đạt 8.950 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2018; có 96 xã và 7 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

  Các ý kiến tham luận tại Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả ngành Nông nghiệp&PTNT đạt được trong năm 2018, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp về nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành trong sản xuất nông nghiệp đối với cấp huyện và cơ sở; rà soát, quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân đảm bảo đúng thời vụ; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi; tập trung nguồn lực cho các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới trong năm 2019... 
   
  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành đánh giá cao những kết quả ngành Nông nghiệp&PTNT đạt được trong năm 2018, với nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

  Thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp&PTNT và các địa phương bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, cụ thể hóa vào nhiệm vụ của ngành, đơn vị. Trong đó, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nông dân coi đất đai là nguồn tài nguyên quý, không để lãng phí, đồng thời, tích cực tham mưu UBND tỉnh cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ, khuyến khích người dân gắn bó với nông nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình sản xuất sạch, an toàn vì sức khỏe người tiêu dùng cũng như quảng bá các sản phẩm nông nghiệp sạch, có chất lượng cao để mở rộng kênh tiêu thụ nông sản; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đê điều, công trình thủy lợi, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh…
   
  Trước mắt, tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục thực hiện tốt chiến dịch làm thủy lợi, cải tạo đất và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2019 đảm bảo đúng thời vụ; hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo TƯ các chương trình mục tiêu Quốc gia xét duyệt, trình Chính phủ công nhận huyện Quế Võ và Gia Bình đạt chuẩn nông thôn mới.
   
  Nhân dịp này, 
  Sở Nông nghiệp&PTNT được nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 của UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp&PTNT.
  H.T