Phấn đấu năm 2020 có từ 15 - 25 sản phẩm đạt nhãn hiệu OCOP cấp tỉnh

26/05/2020 16:52 Số lượt xem: 252

(BNP) - Sáng 26/5, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Ninh năm 2020 tới các Sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.  

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh, giai đoạn 2019 - 2020, tỉnh Bắc Ninh có 25 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP thuộc các lĩnh vực: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, lưu niệm, nội thất, trang trí… Việc tham gia Chương trình OCOP sẽ giúp các doanh nghiệp, HTX, các hộ cá thể đẩy mạnh phát triển sản xuất sản phẩm truyền thống đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, qua đó góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị.

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các tiêu chí tham gia Chương trình tới các Sở, ngành, địa phương, các chủ thể tham gia Chương trình OCOP. Đồng thời, phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức rà soát, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh hoàn thiện các tiêu chí đối với các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP…, phấn đấu trong năm 2020 có từ 15 - 25 sản phẩm đạt nhãn hiệu OCOP cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện đơn vị tư vấn đã trực tiếp trao đổi, làm rõ ý kiến của các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh xoay quanh các nội dung về: quảng bá thương hiệu sản phẩm; tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh; chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với các sản phẩm tham gia Chương trinh OCOP; thực hiện chuỗi liên kết để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bổ sung các sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP của các địa phương…

Ngay sau Hội nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành đánh giá, phân hạng sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ xong trong tháng 6/2020. Trên cơ sở đó, trình UBND tỉnh xem xét, công nhận đối với các sản phẩm đạt nhãn hiệu OCOP cấp tỉnh năm 2020.

H.T