Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 12/12/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ thực hiện Kết luận số 518 của Thủ tướng Chính phủ

  08/03/2018 16:21 Số lượt xem: 1853

  (BNP) – Chiều 8/3, Ban chỉ đạo thực hiện Thông báo Kết luận 518/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển các dự án khu đô thị, du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn (BCĐ) tổ chức họp bàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ và Tổ giúp việc. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu kết luận hội nghị.

  Ngày 25/1/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 697/QĐ-TU thành lập BCĐ thực hiện Thông báo số 518 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển các dự án khu đô thị, du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn.

  Tại buổi họp bàn, các thành viên BCĐ đã tham gia ý kiến và thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của BCĐ và Tổ giúp việc. Theo đó, các thành viên BCĐ và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; mỗi thành viên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện đối với ngành và lĩnh vực được giao phụ trách.

  Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành nhấn mạnh chủ trương của tỉnh là sẽ xây dựng 1 khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí khoảng 1.500 ha trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực BCĐ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động của BCĐ, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời chịu trách nhiệm điều hành chung theo chỉ đạo của BCĐ, UBND tỉnh, Tỉnh ủy.

  Trên cơ sở Quy chế hoạt động của BCĐ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên BCĐ chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Trước mắt, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tiến hành nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch các xã nằm trong dự án, đảm bảo song song và phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung của tỉnh, báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 3/2018.

   

  L.M