Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 17/02/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Phê duyệt 41 đề tài, dự án khoa học và công nghệ

  12/07/2018 08:36 Số lượt xem: 456

  (BNP) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã trình UBND tỉnh phê duyệt 41 đề tài, dự án về KH&CN (trong đó 20 đề tài, dự án thực hiện mới, 18 đề tài, dự án chuyển tiếp từ năm 2017, 3 dự án thuộc chương trình nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025).

  Mô hình ứng dụng trồng rau trong nhà lưới cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Bình Dương (Gia Bình).

  Trong số các đề tài, dự án đã được phê duyệt, có 14 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 9 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực y tế - môi trường, 6 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực KHXH&NV, còn lại thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, CNTT. Tiêu biểu như các đề tài, dự án về mô hình sản xuất thử giống lúa hàng hóa mới ngắn ngày GL159 tại huyện Quế Võ; ứng dụng đồng bộ các giải pháp KH&CN, giải pháp quản lý, thị trường để sản xuất rau an toàn bền vững tại huyện Tiên Du với quy mô 25 ha/vụ; giải pháp và cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh; xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn ứng dụng công nghệ EBB cải tiến với công suất từ 200 - 300m3/ngày đêm; đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, lịch sử cho thanh niên, học sinh tỉnh Bắc Ninh …
   
  Bên cạnh đó, Sở KH&CN đã tiến hành nghiệm thu 10 dự án, đề tài đã hoàn thành; tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh xét, đánh giá 30 sáng kiến của các Sở, ngành đề xuất có mức độ ảnh hưởng cấp tỉnh (trong đó có 25 sáng kiến được công nhận). Đồng thời, cấp 18 giấy phép về chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN, hợp đồng chuyển giao công nghệ, vận chuyển hàng nguy hiểm, thiết bị y tế; phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về KH&CN tại 43 cơ sở sản xuất, kinh doanh, xử lý vi phạm hành chính 9 cơ sở 31triệu đồng, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sản xuất và người tiêu dùng trong tỉnh.
  H.T