Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 2 - tu sửa cấp thiết đền thờ Lý Thường Kiệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

27/05/2020 09:25 Số lượt xem: 126

(BNP)-Ngày 26/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1743/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 2 - tu sửa cấp thiết đền thờ Lý Thường Kiệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 2 - tu sửa cấp thiết đền thờ Lý Thường Kiệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Giá các gói thầu xác lập tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu vào tháng 5,6 năm 2020.

  Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC