Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Việt Đoàn, khu Đông Sơn, huyện Tiên Du

29/05/2020 08:49 Số lượt xem: 82

(BNP)-Ngày 28/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1787/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Việt Đoàn, khu Đông Sơn, huyện Tiên Du

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Việt Đoàn, khu Đông Sơn, huyện Tiên Du do UBND xã Việt Đoàn làm chủ đầu tư. Giá các gói thầu xác lập tại Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 24/4/2020 Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu vào tháng 5-6 năm 2020.

  Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC