Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, dự án đầu tư xây dựng công trình trường tiểu học Hoàn Sơn, huyện Tiên Du.

29/05/2020 08:46 Số lượt xem: 68

(BNP)-Ngày 28/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1772/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, dự án đầu tư xây dựng công trình trường tiểu học Hoàn Sơn, huyện Tiên Du.

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, dự án đầu tư xây dựng công trình trường tiểu học Hoàn Sơn, huyện Tiên Du do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du làm chủ đầu tư. Giá các gói thầu xác lập tại Quyết định số 141/QĐ-SXD ngày 28/4/2020 Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu vào tháng 5-6 năm 2020.

  Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC