Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, dự án ĐTXD công trình trường mầm non thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong

16/09/2019 14:22 Số lượt xem: 307

(BNP) – Ngày 12/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3264/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, dự án ĐTXD công trình trường mầm non thôn Đông Yên,  xã Đông Phong, huyện Yên Phong

Chủ đầu tư: UBND xã Đông Phong.

- Tên và giá gói thầu: Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập thiết bản vẽ thi công và dự toán; giá gói thầu (tạm tính): 757.145.000 đồng. Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; giá gói thầu: 98.566.000 đồng. Gói thầu số 4: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 2; giá gói thầu: 6.855.000 đồng. Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2; giá gói thầu: 2.200.000 đồng.       

- Nguồn vốn: Ngân sách xã Đông Phong, ngân sách tỉnh hỗ trợ theo quy định và nguồn vốn khác (nếu có).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 2: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng; Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 2: Một giai đoạn hai túi hồ sơ; Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9, 10 năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 2: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 3, 4: 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 5: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết Văn bản tại đây

 

 

Phòng QLDVHCC