Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

16/09/2019 14:25 Số lượt xem: 373

(BNP) – Ngày 12/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3266/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: UBND huyện Gia Bình.

- Tên và giá gói thầu:  Gói thầu số 1: Lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch vùng huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; giá gói thầu: 86.740.000 đồng; Gói thầu số 2: Lập đồ án quy hoạch vùng huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; giá gói thầu: 1.096.724.000 đồng; Gói thầu số 2a: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 2; giá gói thầu: 8.949.000 đồng; Gói thầu số 2b: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2; giá gói thầu: 2.000.000 đồng;

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 2: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 2: Một giai đoạn hai túi hồ sơ; Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 1: Tháng 9 năm 2019; Các gói thầu còn lại: Quý IV năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 1: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 2: 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 2a: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Gói thầu số 2b: 07 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết Văn bản tại đây

 

 

Phòng QLDVHCC