Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bộ thảm thi đấu Wushu

23/10/2020 11:06 Số lượt xem: 152

(BNP)-Ngày 22/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1432/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bộ thảm thi đấu Wushu

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bộ thảm thi đấu Wushu gồm 3 gói thầu. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp năm 2020. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 9 năm 2020.

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC