Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy móc, trang thiết bị năm 2020 của đơn vị Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

23/10/2020 11:02 Số lượt xem: 173

(BNP)-Ngày 22/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1431/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy móc, trang thiết bị năm 2020 của đơn vị Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy móc, trang thiết bị năm 2020 của đơn vị Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng gồm 1 gói thầu. Nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển hoạt động của đơn vị. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 10 năm 2020.

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC