Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin năm 2020 của đơn vị trung tâm y tế huyện Yên Phong

23/10/2020 10:58 Số lượt xem: 173

(BNP)-Ngày 22/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1429/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin năm 2020 của đơn vị trung tâm y tế huyện Yên Phong

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin năm 2020 của đơn vị trung tâm y tế huyện Yên Phong gồm 1 gói thầu. Nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển hoạt động của đơn vị . Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 10 năm 2020.

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC