Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc thay thế thuốc không lựa chọn được nhà cung cấp của Bệnh viện Sản - Nhi

03/07/2020 08:16 Số lượt xem: 141

(BNP)-Ngày 29/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 773/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc thay thế thuốc không lựa chọn được nhà cung cấp của Bệnh viện Sản - Nhi

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc thay thế thuốc không lựa chọn được nhà cung cấp của Bệnh viện Sản - Nhi có giá 397.437.500 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi bẩy nghìn năm trăm đồng). Nguồn vốn do nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu vào tháng 7 năm 2020.

  Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC