Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế BVTC và dự toán, dự án ĐTXD hệ thống đường trục xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành

15/11/2019 14:29 Số lượt xem: 331

(BNP) – Ngày 16/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4059/UBND-XDCB về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống đường trục xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành

Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành.

- Tên các gói thầu: Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Giá các gói thầu: Gói thầu số 2: 495.557.000 đồng; Gói thầu số3: 110.517.000 đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11-12/2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 2: 30ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 3: 10ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết Văn bản tại đây

Phòng QLDVHCC