Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp, Dự án ĐTXD hệ thống đường trục xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành

28/05/2020 09:12 Số lượt xem: 105

(BNP)-Ngày 25/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1755/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp, Dự án ĐTXD hệ thống đường trục xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp, Dự án ĐTXD hệ thống đường trục xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành làm chủ đầu tư. Nguồn vốn do ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 và các nguồn hợp pháp khác (nếu có). Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu vào tháng 5-6 năm 2020.

  Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC