Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên và Nghĩa trang cát táng tập trung tại xã Long Châu, huyện Yên Phong

18/11/2019 16:00 Số lượt xem: 531

(BNP) – Ngày 13/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 770/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên và Nghĩa trang cát táng tập trung tại xã Long Châu, huyện Yên Phong

1. Vị trí, ranh giới, quy mô và sự phù hợp với quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu:

a) Vị trí, ranh giới, quy mô quy hoạch:

Khu vực lập QHCT Khu công viên và Khu nghĩa trang cát táng có tổng diện tích khoảng 117ha, trong đó Khu Nghĩa trang cát táng khoảng 25ha, Khu công viên khoảng 92ha, giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp đất nông nghiệp thôn Mẫn Xá, xã Long Châu;

- Phía Nam giáp đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và bờ kênh Ngũ Huyện Khê;

- Phía Đông giáp đất nông nghiệp thôn Ngô Xá, xã Long Châu;

- Phía Tây thuộc đất nông nghiệp thôn Chi Long, xã Long Châu và phần diện tích phía Tây Nam thuộc xã Trung Nghĩa.

b) Sự phù hợp với quy hoạch:

Khu vực lập QHCT phù hợp với Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018, phù hợp với Đồ án quy hoạch chung khu vực phía Đông huyện Yên Phong đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 và đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu phía Đông Nam thị trấn Chờ, huyện Yên Phong được Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt tại Báo cáo thẩm định số 331/BCTĐ-SXD ngày 12/12/2017.

2. Mục tiêu, tính chất

a) Mục tiêu:

Cụ thể hóa nội dung các Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh, Đồ án Quy hoạch chung Khu vực phía Đông huyện Yên Phong.

Làm cơ sở tổ chức thực hiện và kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và quản lý vận hành sau đầu tư theo quy hoạch.

b) Tính chất:

Khu công viên là khu cây xanh, mặt nước có kiến trúc cảnh quan đẹp, bố trí đầy đủ các chức năng của một công viên lớn, hiện đại gắn với các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao phục vụ cộng đồng, đảm bảo vệ sinh môi trường và điều hòa thoát nước mưa của khu vực.

Khu nghĩa trang cát táng tập trung là khu nghĩa trang theo hình thức cát táng của huyện kết hợp vườn hoa cây xanh đáp ứng nhu cầu cần thiết để an táng cho người đã khuất, được quy hoạch hiện đại có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ đồng bộ. Khu nghĩa trang này chỉ phục vụ nhân dân huyện Yên Phong nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung (không phục vụ các tỉnh/thành khác).

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Phòng QLDVHCC