Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc tại huyện Yên Phong

09/07/2019 21:28 Số lượt xem: 690

(BNP) - Chiều 9/7, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2019 - 2025 có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Yên Phong về công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng các lò đốt rác thải sinh hoạt tại các xã, cụm xã trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2019 - 2025, ngày 23/5/2019, UBND tỉnh có văn bản giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng 06 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn tại 08 xã trên địa bàn huyện Yên Phong gồm các xã: Đông Thọ, Đông Tiến, Yên Phụ, Hòa Tiến; 02 khu xử lý chung của 02 xã Yên Trung - Thụy Hòa và 02 xã Trung Nghĩa - Long Châu có tổng diện tích khoảng 03ha.
 
Đến nay, Hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Yên Phong đã tổ chức công khai thông báo thu hồi đất tại địa điểm sinh hoạt chung của các thôn và thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân ủng hộ chủ trương và thực hiện. Dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng trong tháng 8 và đưa vào vận hành trong tháng 10/2019.
 
UBND huyện đã giao Ban quản lý dự án xây dựng huyện làm chủ đầu tư xây dựng mô hình thí điểm xử lý rác thải bằng phương pháp không đốt, không khói bụi tại xã Đông Thọ.
 
Đối với các xã Tam Giang, Văn Môn chưa lựa chọn được địa điểm, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thống nhất chủ trương xây dựng lò đốt rác.
 
Tại buổi làm việc, huyện Yên Phong kiến nghị tỉnh có hướng dẫn trình tự lựa chọn nhà đầu tư bằng hình thức xã hội hóa; bố trí nguồn kinh phí để triển khai xây dựng các lò đốt rác.
 
Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành chức năng, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của huyện Yên Phong trong việc triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2019 - 2025.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh chủ trương của tỉnh là xây dựng các lò đốt rác thải sinh hoạt theo hình thức xã hội hóa, ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ mức tối thiểu cho công tác giải phóng mặt bằng, đường vào và hạ tầng phụ trợ. Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư phải lập phương án triển khai chi tiết trình cấp có thẩm quyền xem xét; các Sở, ngành theo chức năng thẩm định chậm nhất trong thời gian 01 tuần.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao huyện Yên Phong trực tiếp triển khai, quyết định, lựa chọn các nhà đầu tư; có báo cáo và phương án đề xuất gửi UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. Riêng mô hình thí điểm xử lý rác thải tại xã Đông Thọ, đồng chí yêu cầu
 triển khai theo phương pháp đốt như các xã còn lại./.
S.T