Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường làm việc với Sở Xây dựng

19/08/2019 20:00 Số lượt xem: 788

(BNP) – Chiều 19/8, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan về công tác quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và dự án hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường xem xét thiết kế quy hoạch một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chủ đề năm 2019 của ngành là “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc TƯ”, Sở Xây dựng tập trung hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh; thực hiện rà soát tổng thể các đồ án quy hoạch, dự án chuyển đổi và triển khai các quy hoạch phân khu, điều chỉnh quy hoạch chung nông thôn mới tại các địa phương. Đồng thời, hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; chủ động hướng dẫn các địa phương lập đề án đề nghị Bộ Xây dựng công nhận đô thị loại IV đối với các huyện Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ...
 
Về các dự án do đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư, tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, vệ sinh môi trường các công trình đều bảo đảm, giải ngân đạt gần 60% kế hoạch.
 
Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tập trung hoàn thành, công bố đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035; đẩy mạnh thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị các trục đường chính thành phố Bắc Ninh. Tăng cường quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng kiến trúc hiện đại có bản sắc văn hóa Bắc Ninh; phát triển đô thị với trọng tâm là phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bảo vệ cảnh quan, môi trường... Đồng thời, đề xuất ý kiến chỉ đạo của tỉnh về các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; phát triển đô thị, quản lý xây dựng; thanh kiểm tra trật tự xây dựng.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở Xây dựng trong thời gian qua.
 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, nhất là công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực của ngành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo quan điểm, đề xuất hướng thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh và việc nâng cấp một số đô thị trong tỉnh, đồng thời, xây dựng danh mục những quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có tính khả thi để thực hiện. Đề xuất phương án triển khai Chương trình phát triển đô thị chung toàn tỉnh theo các quyết định mới.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất phương án thực hiện dự án nước sạch tại xã Tam Đa, huyện Yên Phong theo hướng tiết kiệm ngân sách và người dân sớm có nước sạch sử dụng. Tổng hợp công tác quản lý kiến trúc, không gian, kết cấu và tiến độ các dự án nhà ở xã hội để báo cáo tỉnh.
 
Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ các dự án ngành đang triển khai; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đôn đốc việc thực hiện các bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh...
S.T