Quế Võ xây dựng vùng sản xuất lúa an toàn

12/04/2019 15:54 Số lượt xem: 331

(BNP) - Vụ Xuân năm 2019, huyện Quế Võ gieo cấy 6.900 ha lúa, trong đó gần 80% diện tích lúa gieo thẳng, chủ yếu là các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, ngắn ngày, dễ tiêu thụ.

Mô hình sản xuất các giống lúa lai cho năng suất, chất lượng cao tại xã Mộ Đạo (Quế Võ).

Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện quy hoạch, triển khai 82 vùng sản xuất lúa an toàn với tổng diện tích hơn 1.000 ha tại 100% xã, thị trấn. Các giống lúa được lựa chọn sản xuất theo hướng an toàn chủ yếu là giống lúa TBR225, Bắc thơm số 7, Nếp 97 và Nếp PD2, giống lúa Thiên ưu 8.
 
Ngoài ra, huyện cũng triển khai 11 mô hình trình diễn sản xuất giống lúa chất lượng cao như Sơn Lâm, Dự Hương, DTR668, TBR279, lúa Nhật QJ4… với diện tích hơn 127ha, tập trung chủ yếu ở các xã Chi Lăng, Phương Liễu, Đại Xuân, Mộ Đạo và Yên Giả.
 
Ngành Nông nghiệp huyện cũng tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật ngâm ngủ giống, chăm sóc, bảo vệ lúa Xuân; cung ứng đủ nguồn giống phục vụ cho nông dân sản xuất đúng quy trình; khuyến khích, hỗ trợ các HTX và nông dân liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu nông sản góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân.                                          
                                                                          
H.T