Quốc hội hoàn thành chương trình đợt 1 của Kỳ họp thứ 9

28/05/2020 20:38 Số lượt xem: 100

(BNP) - Ngày 28/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 8 theo hình thức trực tuyến  tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Đoàn ĐBQH tỉnh dự tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày Tờ trình và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến trình bày Báo cáo thẩm tra Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật này.

Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đồng thời thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật như: Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; cơ chế chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư; lĩnh vực đầu tư dự án; quy mô đầu tư dự án; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; vai trò của Kiểm toán Nhà nước đối với các dự án PPP; nguồn vốn thực hiện dự án...

Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Quốc hội thảo luận về một số nội dung của dự án Luật này.

Đa số ý kiến đại biểu thống nhất với các nội dung Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về một số nội dung cụ thể của Báo cáo: Về bổ sung một số loại hình thiên tai; về nguồn nhân lực cho phòng chống thiên tai; về ngân sách Nhà nước cho phòng chống thiên tai; về Quỹ phòng, chống thiên tai; về thẩm quyền vận động quyên góp, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; về quy định cấp phép nạo vét luồng lạch đối với đê từ cấp III trở lên; về sử dụng bãi nổi, cù lao...

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, các ý kiến góp ý tại phiên thảo luận sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan và cơ quan soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật để Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội xem xét, biểu quyết.

Như vậy, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình đợt 1 qua hình thức họp trực tuyến. Theo chương trình, từ ngày 8/6 – 18/6, Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội để xem xét, thông qua nhiều vấn đề quan trọng.

M.L