Quốc hội thảo luận dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

22/10/2020 15:13 Số lượt xem: 471

(BNP) - Sáng 22/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Các đại biểu thảo luận trực tuyến một số nội dung trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Hằng phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Có 23 đại biểu đóng góp, 9 đại biểu tham gia tranh luận và một số ý kiến đóng góp khác. Đa số đại biểu Quốc hội tán thành với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tập trung thảo luận vào một số nội dung như: xử lý vi phạm hành chính đối với người nghiện ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy; việc xử phạt đối với đối tượng vi phạm hành chính chưa thành niên; xem xét tạm hoãn xử phạt hành chính như cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thất nghiệp hoặc không có thu nhập ổn định; cơ quan xử lý trường hợp vi phạm hành chính...

Đại biểu Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh cho rằng, hoạt động hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp cơ bản do cá nhân có chức danh tư pháp hoặc tổ chức có thẩm quyền thực hiện. Những cá nhân, hoặc tổ chức này được bổ nhiệm hoặc thành lập với những tiêu chuẩn pháp lý chặt chẽ, cụ  thể. Tuy nhiên, trong thực tế, vi phạm hành chính ở lĩnh vực này xảy ra thường xuyên với nhiều mức độ, hành vi, hậu quả khác nhau, đối tượng, phạm vi rộng. Do đó, thời hiệu xử lý vi phạm hành chính 1 năm như dự thảo là quá ngắn, nhiều hành vi không thể xử lý được, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp là 2 năm.

Đại biểu Trần Thị Hằng cũng đề nghị sửa quy định về việc “quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính” để các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan, người có thẩm quyền có thể áp dụng theo hướng linh hoạt, hiệu quả và đảm bảo thứ bậc của các cơ quan quản lý nhà nước.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ gửi phiếu xin ý kiến đại biểu đối với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.

Phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Luật Thỏa thuận quốc tế.

M.L