Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

21/08/2019 15:54 Số lượt xem: 263

(BNP) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành vừa ký Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Gian hàng đồ gỗ mỹ nghệ tại Hội chợ Làng nghề và Du lịch Bắc Ninh năm 2019.

Theo Quy chế, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, thực hiện công tác quản lý Chương trình xúc tiến đầu tư, thu thập thông tin, nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; đào tạo, tập huấn, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư, triển khai dự án sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư…

Sở Công thương là cơ quan quản lý Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tham gia hệ thống phân phối ở nước ngoài và tại Việt Nam; tổ chức hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng, chuyên ngành; điều tra, khảo sát thị trường trong nước và ngoài nước; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hoá và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác xúc tiến du lịch, quảng bá điểm đến, tăng cường thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết du lịch giữa các địa phương trong cả nước; tăng cường hội nhập quốc tế và thu hút các nguồn đầu tư để phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Cũng theo Quy chế, đơn vị chủ trì thực hiện các Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được UBND tỉnh phê duyệt. Các đơn vị tham gia thực hiện là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành, có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Quy chế cũng quy định rõ nội dung và định mức chi hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.
N.H