Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết websites

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1915

Đã truy cập : 41688382

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Nhớn, chợ trung tâm Suối Hoa

07/08/2017 15:24 Số lượt xem: 317

(BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký Quyết định số 379/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Nhớn, chợ trung tâm Suối Hoa của Ban quản lý chợ Nhớn thành phố Bắc Ninh.

Chợ Nhớn, thành phố Bắc Ninh.

Theo Quyết định, giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Nhớn từ 33.000 – 146.700 đồng/m2 đối với các ô xung quanh nhà chợ chính; từ 23.400 – 126.700 đồng/m2 đối với các ô trong nhà chợ chính; từ 90.500 – 227.000 đồng/m2 đối với các ki ốt độc lập có cửa.
 
Đối với các ô quầy nhà cầu 1 từ 12.600 – 23.500 đồng/m2; các ô quầy nhà cầu 2 từ 18.800 – 35.000 đồng/m2; các ki ốt không cửa chợ Nhớn là 29.000 đồng/m2.
 
Tại chợ trung tâm Suối Hoa, mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng từ 25.500 – 47.500 đồng/m2.
 
Quyết định này thay thế Quyết định số 119/2004/QĐ-UB ngày 20/7/2004 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. UBND thành phố Bắc Ninh chỉ đạo Ban quản lý chợ Nhớn tổ chức thu, quản lý và sử dụng giá sử dụng dịch vụ tại chợ đảm bảo đúng quy định hiện hành.
 
Biểu tổng hợp giá cụ thể.

 

S.T