Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc

12/03/2020 15:26 Số lượt xem: 148

(BNP)- Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc

Theo đó, tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc (Có danh sách kèm theo). Kèm theo tiền thưởng cho tập thể: 2.980.000 đồng; mỗi cá nhân: 1.490.000 đồng.

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC