Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thưởng cho các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động

04/03/2020 16:18 Số lượt xem: 74

(BNP)- Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND về việc thưởng cho các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, trong đó Huân chương Lao động hạng nhất gồm 01 tập thể (Sở Y tế) và 01 cá nhân (Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh) và 01 Huân chương Lao động hạng ba (Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC